Regulamin

 REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM Market-show Europe

 

Strona www.market-show.pl zwana dalej "Sklepem Internetowym market-show" jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest  firma "Market-Show Europe SP z o.o." z siedzibą w Kraków przy 
ul. Kalwaryjska 56/1, 30-0504 Kraków,  NIP: 6772387462, REGON: 361076584.

I. Postanowienia ogólne

 • Sklep Internetowy Market-Show prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony www należącej do  firmy "Market-Show Europe SP z o.o.".

 • Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym  Market-Show  może być osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - konsument oraz osoba nieposiadająca statusu konsumenta - przedsiębiorca.

 • Przed złożeniem zamówienia i dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym Market-Show Klient powinien zapoznać się z poniższym regulaminem.

 • Podane na stronach Sklepu Internetowego Market-show ceny obowiązujące w dniu zawiązania się przez Klienta umową na odległość obowiązują do dnia realizacji umowy.

 • Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym Market-Show podawane są w złotych polskich i zawierają zarówno cenę netto jak i cenę brutto z doliczonym podatkiem VAT.

 • Sklep Internetowy Market-Show zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanych towarów. 

II. Zamówienia

 • Zamówień w Sklepie Internetowym Market-Show można dokonać poprzez stronę www dostępną na domenie www.market-show.pl

 • Zamówienia w Sklepie Internetowym Market-Show można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Minimalna kwota zamówienia - 50 zł 

 • Zamówienia w Sklepie Internetowym Market-Show można składać poprzez umieszczenie wybranych towarów w "Koszyku", a następnie wypełnienie formularza zamówienia.

 • Jeśli klient potrzebuje Fakture Vat, albo inne dokumenty, albo informacje dla sprzedawcy (naprzykład: zrobić wysyłke za 3 dni, albo dostawa po 18 lub inne) trzeba podać komentarz w koszyku przed podaniem danych do wysyłki.

 • Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zakupów najpóźniej w chwili dostarczenia produktów do Klienta. 

 • Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym Market-Show w niedziele i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamóenie zostało złożone. 

III. Czas i forma realizacji zamówień

 • Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Market-Show są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mogą być również dostarczone do Unii Europejskiej.

 • Zamówiony towar jest wysyłany do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie określonym przez przewoźnika!

  Może wysłać dowolną inną firmę za uprzednią zgodą obu stron

 • Obowiązujące w Sklepie Internetowym Market-Show formy oraz koszty dostaw znajdują się w zakładce "dostawa".

 • Klient ponosi odpowiedzialność za błędy popełnione w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do Klienta, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

 • W przypadku odbioru przesyłki w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki  w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia przez uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie kuriera i w jego obecności spisać protokół reklamacji.

IV. Płatności

 • Zapłata za zamówiony przez Klienta towar może być dokonana w formie za pobraniem gotówką,  lub w formie przedpłaty poprzez tradycyjny przelew elektroniczny na konto  firmą "Market-Show Europe" podane na stronie Sklepu Internetowego Market-Show

 • Do każdego zakupu dołączany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT. W przypadku, gdy Klient wnosi o wystawienie faktury VAT jest zobowiązany podać swoją firmę wraz z adresem jej siedziby oraz danymi dotyczącymi nr NIP. 

 • Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu wymaganej kwoty na konto "Market-show Europe"

 • W przypadku braku płatności przez Klienta za zamówienie w terminie 3 dni od daty jego złożenia, zamówienie zostanie anulowane.  

VII.  Reklamacje

 • W przypadku otrzymania wadliwego towaru lub ujawnienia defektu podczas jego użytkowania lub uszkodzeń zamówionych towarów powstałych podczas dostawy  Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji, w terminie 14 dni od daty dostawy.

 • W celu zgłoszenia reklamacji oraz usprawnienia i przyśpieszenia procesu reklamacyjnego należy wysłać reklamowany produkt (zdięcia oraz informacje)  wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu na adres sklep@market-show.pl

 • Koszty wysyłki reklamowanego towaru  pokrywa Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszty zostaną zwrócone Klientowi. W przypadku odrzucenia reklamacji, Klient ponosi wszelkie koszty związane z odesłaniem produktu.

 • terminy rozpatrzenia reklamacji do 14 dni roboczych

VII. Zwroty

 • Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny  w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą faksem lub e-mailem. Wzór formularza odstąpienia od umowy w wersji do pobrania dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego Maket-Show.

 • W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił więcej niż jeden towar, odstąpienie od umowy dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta towarów z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie od umowy możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.

 • W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do towaru, kompletu, zestawu lub pakietu, od którego zakupu Klient odstąpił. "Market-show Europe" ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania jednoznacznego oświadczenia odstąpienia od umowy zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. "Market-show Europe" dokona zwrotu płatności na rzecz Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 • W przypadku, gdy "Market-show Europe" nie zaproponował, iż sam odbierze towar od Klienta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 • W przypadku przekroczenia terminu odstąpienia od umowy określonych w niniejszym paragrafie Sklep Internetowy Market-Show odeśle Klientowi zwrócony towar na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, błędne wypełnienie formularza odstąpienia od umowy lub jego nieprzesłanie mogą skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.

 • W przypadku, gdy odstąpienie przez Klienta od umowy, w sytuacji w której na jego żądanie została wystawiona faktura VAT Klient ma obowiązek wystawić fakturę VAT korektę i przesłać ją na adres "Market-show Europe". 

VIII Ochrona danych osobowych

 • Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia.

 • Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w Sklepie Internetowym Market-show zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych wraz ze zmianami oraz ustawy z dnia 18..07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wraz ze zmianami.

Kontakt

Sklepy Stacjonarne: 
 

- Kapelanka, 54 

Pasaż Tesco, 1 piętro

tel: 733 564 389 

- Aleja Pokoju, 67 

Centrum M1, "wyspa"
przy kasach

tel. 733 564 389 

Godziny pracy sklepów
 

- KAPELANKA, 54 
poniedziałek: 9:00-21:00
wtorek: 9:00-21:00
środa: 9:00-21:00

czwartek: 9:00-21:00

piątek:  9:00-21:00

sobota: 9:00-21:00

niedziela (hand.) 10:00-18:00
 

- ALEJA POKOJU, 67,
poniedziałek: 9:00-21:00
wtorek: 9:00-21:00
środa: 9:00-21:00

czwartek: 9:00-21:00

piątek:  9:00-21:00

sobota: 9:00-21:00

niedziela (hand.) 10:00-20:00

KK.jpg

© Market Show Europe 2020

© Art-studio SHOW 2003-2020. all right reserved.